top of page

Consultanta Tehnica Fatade

Bridge Blue Consultancy ofera servicii de consultanta tehnica in domeniul fatadelor, servicii de project management fatade, verificarea calitatii lucrarilor, value engineering fatade. Prin activitatea de consultanta se intelege prestarea, de catre un specialist in constructii, a unor servicii de suport tehnic. Aceste servicii sunt necesare pentru realizarea corecta a investitiilor, incepand de la faza de proiect pana la faza punerii in functiune a constructiei / fatadelor cladirii. Aceste servicii se asigura prin specialisti foarte experimentati, pe baza de contract. In principal, consultantul tehnic va urmari indeplinirea urmatoarelor sarcini principale si esentiale:

 1. reducerea termenului de realizare a investitiei;

 2. reducerea costurilor prin realizarea unui managment performant al investitiei;

 3. folosirea de tehnologii adecvate, moderne care duc la diminuari de costuri;

 4. propunerea de solutii tehnice eficiente din punct de vedere al bugetului;

 5. urmarirea atingerii unei calitati corespunzatoare a lucrarilor.

Consultantul este o persoana independenta de beneficiar, de antreprenor si de proiectant sau de alte entitati din proiect. El analizeaza solutiile tehnice si aspectele financiare strict in interesul investitiei, nefiind influentat de relatii de subordonare, putand astfel sa propuna actiunile si masurile cele mai potrivite.

Bridge Blue Consultancy ofera servicii de consultanta tehnica si suport tehnic la cele mai inalte niveluri calitative si de cunoastere, specialistii nostri lucrand in mari proiecte in tari: Statele Unite ale Americii, Australia, Italia, Franta, Marea Britanie, Grecia si altele.

Serviciile prestate de consultantul tehnic sunt, de obicei, urmatoarele:

 1. Asigurarea asistentei in vederea pregatirii si organizarii licitatiilor de achizitie publica sau privata in domeniul lucrarilor de constructii si instalatii

 2. Asigurarea asistentei in vederea intocmirii de antemasuratori la proiectele intocmite si incadrarea lor in articole de deviz, elaborarea devizelor

 3. Coordonarea executantilor de constructii in vederea finalizarii lucrarilor conform programelor stabilite cu beneficiarul investitiei.

 4. Managementul total sau partial al investitiei prin implementarea managementului de proiect al Bridge Blue Consultancy

 5. Evaluarea si controlul riscurilor in cadrul desfasurarii unui proiect, estimarea resurselor necesare pentru incadrarea in parametrii proiectului, alocarea resurselor, organizarea proiectului prin practici performante de project management, achizitionarea de resurse, stabilirea sarcinilor pentru participantii in proiect, conducerea activitatilor de proiect, controlul executarii proiectului cu punerea de accent pe calitatea lucrarilor de executie

 6. Verificarea cantitatilor de lucrari executate si a situatiilor de lucrari in vederea efectuarii platilor aferente

 7. Verificarea cantitatilor de lucrari executate si a situatiilor de lucrari in vederea efectuarii platilor aferente

 8. Asigurarea legaturii intre proiectare, executanti si beneficiar in scopul rezolvarii operative a problemelor aparute

 9. Asigurarea asistentei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei

 10. Urmarirea realizarii constructiilor in conformitate cu prevederile contractului, proiectului tehnic, caietelor de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare

 11. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in proiect si in normele tehnice in vigoare

 12. Confirmarea prin semnatura a calitatii lucrarilor. Inregistrarile care atesta calitatea lucrarilor executate care trebuie semnate de diriginte sunt: procese verbale de lucrari ascunse,de receptii calitative,procesele verbale de admitere a fazelor determinante

 13. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate,existenta documentelor de atestare a calitatii acestora: certificate de conformitate, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificate, contracte, proiecte

 14. Participarea la receptia lucrarilor asigurand secretariatul receptiei si intocmirea actelor receptiei

Bridge Blue Consultancy ofera clientilor toate aceste servicii, echipa noastra fiind formata din specialisti in domeniul proiectarii, al executiei lucrarilor de fatade, al fabricatiei de materiale, specialisti in project management si montaj.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page