top of page

Asistenta Tehnica in constructii

Bridge Blue ofera servicii de asistenta tehnica in constructii si, in special, in domeniul fatadelor. Asistenta tehnica inseamna verificarea executiei lucrarilor de constructii de catre un specialist experimentat si atestat in domeniu. Asistenta tehnica este un suport tehnic oferit de catre proiectant sau un specialist experimentat in genul de lucrari care se executa. Asistenta tehnica poate fi oferita permanent sau in momente cheie ale executiei constructiei. Consultantul ofera suport tehnic si suport clientului si antreprenorului, participa la constatarea greselilor sau erorilor de executie si propune solutii tehnice de remediere si ajuta la mentinerea gradului de siguranta dorit in realizarea constructiei.

Activitatea de asistenta tehnica poate fi asigurata atat de proiectantul constructiei cat si de diriginti de santier sau alti specialisti in domeniu. Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, la art. 22, asistenta tehnica este definita dupa cum urmeaza: ● Lit. e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; ● Lit. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati la cererea investitorului.

Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, aşadar, nu numai verificarea modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor sau greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a proiectarii. Asistenta tehnica pentru supervizare este realizata de diriginti de santier.

In economia unui contract de proiectare, aceasta faza (asistenta tehnica) reprezinta mai putin de 5% din bugetul proiectarii, fiind calculata ca element al etapei de proiectare. De obicei, valori de 1-2% din totalul investitiei pot fi allocate de investitori pentru asistenta tehnica.

Avand în vedere aceste aspecte, practic, singurul operator economic care ar fi putut realiza contractul de asistenta – asumandu-si si toata responsabilitatea pentru proiectul realizat, este proiectantul general sau proiectantul de specialitate. Asistenta tehnica presupune prestarea urmatoarelor servicii:

 1. Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;

 2. Intocmirea de Rapoarte de Consultanta, prin care se prezinta statusul santierului, problemele curente, solutii tehnice propuse la greselile constatate, concluzii si recomandari pentru o mai buna executie;

 3. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii atestati de proiecte;

 4. Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

 5. Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii Timis in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

 6. Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

 7. Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora;

 8. Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;

 9. Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor.

Solutiile care se propun de catre proiectant pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza prezentul caiet de sarcini). In cadrul contractelor de lucrari si achizitii echipamente care urmeaza a fi supuse procedurilor de achizitie publica se va asigura asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati daca sunt strans legate de obiectul prezentului contract si specifice proiectantului (domeniu tehnic) Tot in cadrul serviciilor de Asistenta Tehnica, se va asigura suportul Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executie lucrarilor.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page