top of page

PROIECTELE PENTRU FATADE

Bridge Blue realizeaza proiecte de fatade pentru toate tipurile de sisteme posibile de inchidere / placare / anvelopare. Fatadele cladirilor reprezinta o nisa bine delimintata in domeniul constructiilor si una dintre cele mai importante parti arhitecturale si ingineresti ale unei constructii. Cu toate ca ele reprezinta aspectul final exterior al unei cladiri si contureaza clar imaginea obiectivului de investitie, multe persoane sau entitati nu stiu ca intocmirea unui proiect de fatade implica foarte multe aspecte tehnice, economice, functionale si altele. Practic, proiectarea de fatade incepe cu intocmirea Proiectului Concept de Fatade, proiect care este supus analizei, comentariilor si validarii partilor decizionale: Arhitectul, Beneficiarul, Consultantul de Fatade si/sau alte entitati participante in proiect. Dupa elaborarea Conceptului de Fatade se proiecteaza documentatia DTAC Fatade sau stabilirea solutiilor de fatade ce se vor cuprinde in proiectul de autorizare. Urmeaza apoi intocmirea Proiectului Tehnic de Fatade care cuprinde elevatiile de fatade, detaliile caracteristice de fatade, memoriul tehnic, caietele de sarcini, breviarul de calcul pentru fatade, listele de cantitati, fise tehnice si alte specificatii pentru realizarea corecta a fatadelor. Apoi se elaboreaza Detaliile de Executie pentru Fatade (sau proiectul DDE Fatade) care cuprinde toate detaliile necesare pentru executia in bune conditii a fatadelor. Ulterior, se intocmeste Proiectul de Fabricatie materiale, in baza caruia toate materialele aferente fatadelor se dau in comanda si in fabricatie in ateliere. Montajul in santier se realizeaza pe baza acestor documentatii si, dupa finalizarea lucrarilor de montaj fatade, se poate intocmi Proiectul As Build Fatade. Daca sunteti interesati de intocmirea corecta a proiectului dvs. de fatade, ne puteti contacta pentru una sau mai multe dintre etapele mentionate mai sus.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page